0216 526 45 75 usel@usel.com.tr

This is custom heading element

Boya öncesi yüzey haz?rl?????nda, korozyon ve çe?itli hasarlar?n neden oldu?u pas ve kirlilik ile boyalar?n sökülmesinde, cam, metal ve ta? yüzeylerde temizleme, matla?t?rma, eskitme ve serigrafi ba?l?ca kullan?m alanlar?d?r.

Ürün katalo?umuzu indirin
Kumlama Yuzey Isleme Makinesi 2
Kumlama-yuzey-isleme-makinesi-2
Fastblast-kumlama-yuzey-isleme-makinesi
Fastblast-kumlama-yuzey-isleme-makinesi-2
  • Alüminyum ala??m?ndan imal edilmi? hafif konstrüksiyon
  • Kolay ta??nabilme ve tabancal? püskürtme sayesinde dar bölgelere kolay ula??m
  • Bas?nç ve kum ayar? yap?labilmesi ile hassas kumlama olana??
  • Dü?ük hava ve abraziv tüketimi
  • Kolay doldurmaya elveri?li tank
  • Çok geni? kullan?m alan? (metal, cam, ta?, fiberglas, kuma?, ah?ap v.s.)
  • Hava ve kum ak???n? uygulama alan?na göre kolayca ayarlanabilmesi imkan?
  •  0.2 mm den 6.0 mm e kadar nozul kullan?m? ile istenen hassasiyette, kolay ve h?zl? kumlama
  • Emniyetli Kullan?m (Tabancada ve makine üzerinde toplam 3 adet emniyet)

Çe?itli tipte  abrasivler ile kullan?labilmesi(silis kumu, garnet, alüminyum oksit, cam küreci?i, olivin v.s.)

teknik-ozellikler

10 litre abraziv kapasiteli EasyBlast ve 25 litre abraziv kapasiteli FastBlast kumlama makinalar? ile 8/12 mesh ten 500 mesh’e kadar tüm abrazivlerle kumlama yap?labilmektedir.  “CE” standartlar?na göre imaledilmi? makinalar, emniyetli  tabancas? ve acil stop butonu ile operatör taraf?ndan kumanda edilerek kolayve güvenli kumlama yap?lmas?n? sa?lar.  0.2 mm den 6.0 mm ye kadar nozullar ile istenen hassasiyette çok h?zl? kumlama ve yüzey i?leme yap?labilmektedir. EasyBlast ve FastBlast kumlama makinalar? “CE”sertifikas?na sahip ve USEL’in patentli ürünleridir.

Title

Nozul Ölçüsü Hava Tüketimi (litre / dakika)
2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar
2,0mm 58 87 120 150 175 204
2,5mm 93 139 193 240 280 325
3,0mm 130 195 270 334 390 453
3.5mm 175 263 364 451 526 614
4,0mm 227 345 477 592 691 807
4,5mm 292 439 606 753 878 1026
5,0mm 358 538 744 923 1077 1255