0216 526 45 75 usel@usel.com.tr

This is custom heading element

STORMA CNC 4 eksen mermer granit köprü kesim makinalar? Monoblok gövdeye ve rijit bir yap?ya sahiptir. Bu sayede titre?imsiz ve yüksek h?zl? düz kesim, dairesel kesim, çarpraz (basamak) kesim, frans?z balkonu mermere 45 derece ile girerek aç?l? kesim ve profil tarama i?lemleri yapabilir. Digital haberle?meli CNC kontrol ünitesi ile yüksek kalitede elektriki ve mekanik ekipmanlarla donat?lm??t?r.

Ürün katalo?umuzu indirin
Cnc Kopru Kesme 4 Eksen Tablali
Cnc-kopru-kesme-4-eksen-tablali
Cnc-kopru-kesme-makinasi-4eksen

STORMA CNC 4+1 eksen mermer granit köprü kesim makinalar?, mermere otomatik servo sistem ile  yüksek h?zl? düz kesim, dairesel kesim, çarpraz (basamak) kesim, frans?z balkonu mermere 45 derece ile girerek aç?l? kesim ve profil tarama i?lemleri yapabilir. Ayr?ca CAM yaz?l?m? altyap?s? ile mermerin CAD çizimlerine göre istenilen ?eklin verilmesinde çözüm orta??n?z olmaktad?r.

 • Renkli dokunmatik dijital ekranl? çok fonksiyonlu mobil operatör paneli
 • CNC Kontrol ünitesi, Tam Otomatik Programlama CAD dosyas? veri transferi ile 4-5 eksende otomatik kesim
 • 4.Eksen, 360kafa dönü?lü ile CAD dosyas?ndan veri aktar?m? ile dairesel ve diyagonal kesim
 • 5.Eksen Automatic 900 kenar profilleri i?leme yan kesme ve tarama
 • ‘‘X’’ ekseninde 3500 mm, ‘‘Y’’ ekseninde  1900 mm net kesim alan?
 • Net cutting stroke of blade (X axis) is 3500  mm and Bridge cross travel (Y axis) is 1900 mm
 • 20 HP testere motoru ile 300-2900 rpm (6000 rpm opsiyonel) aras? devir ayar kontrolü ve Ĝ650 mm disk kullan?m? (opsiyonel)
 • Hidrolik Çal??ma Tablas? (standart)
 • Merkezi Ya?lama Sistemi
 • Cam yaz?l?m?
 • El çark? (Opsiyonel)

Makine Boyutlar? 5850x2620x3500 mm
Kesme kafas? hareketi 3500 mm
Köprü hareketi 1900 mm
Testere Dikey Hareketi 300 mm
Hareket h?z? 15 m/dk
Yan Kesme ve Kenar Profili ??leme aç?s? (A ekseni) 90 derece
Kafa dönü?ü dairesel hareketi (C ekseni) 360 derece
Maksimum Testere Boyutu 650 mm
Testere Devri 300-2900 (6000) rpm (d/dk)
Testere Motoru Gücü 20 hp
Kesme Derinli?i 200 mm
Kurulu Güç 25 kW
Makine A??rl??? 6000 kg