0216 526 45 75 usel@usel.com.tr

This is custom heading element

STORMA CNC 3D mermer ve granit i?leme makinalar? ile köprü kesme ve 3 boyutlu blok i?leme özelli?i bir arada. DDX Easystone ve Artec Laser tarama ürünleri ile maksimum performans.

Ürün katalo?umuzu indirin
Storma Cnc 3d
Storma-cnc-3d

  • Dokunmatik renkli dijital 15“ ekranl? operatör paneli, X, Y, Z, C, A ve freze eksenlerinin CNC kontrolu (TEX panel ?talyan), çok fonksiyonlu (15 fonksiyon) mobil operatör paneli (Standart)
  • “X” ekseninde 3600 mm, “Y” ekseninde 2000 mm, “Z” ekseninde 750 mm kesim alan?
  • Otomatik A ekseni, 0o- 180o   / Automatic A axis 0-1800
  • “C” ekseni, 0o – 360o saat yönünde kafa dönü?ü
  • 25 HP,  (5 eksen) motor (SACCARDO italyan) ile 0-8000 rpm aras? ABB INVERTER ile, operatör panelinden devir ayarl? kesim yapma imkan?
  • ABB INVERTER standart, otomatik tak?m de?i?tirme, oluminyum tabla, vakum pedleri
  • Pompal? merkezi ya?lama standart / Pumped central lubrication system standart

Makine Boyutlar? 6200 x 2750 x 3950 mm
Makina a??rl??? 8000 kg
Kesme kafas? hareketi 3600 mm
Köprü hareketi 2000 mm
Testere Dikey Hareketi 750 mm
Hareket h?z? 30 m/dk
Yan Kesme ve Kenar Profili ??leme aç?s? (A ekseni) 180 derece
Kafa dönü?ü dairesel hareketi 360derece
Testere Devri 0-8000 rpm
Testere Motoru Gücü 25 HP
Kesme Derinli?i 300 mm
Frezeleme Yüksekli?i 700 mm
Çal??ma Voltaj? 380 V / 50 Hz

This is custom heading element

Artec Eva 3D taray?c?, insan büstü, heykeller ve sanayide kullan?lan makinelerin parçalar? gibi orta boyutlu nesnelerin h?zl?, dokulu ve do?ru 3D modelini yapmak için ideal bir seçimdir.

  • H?zl? bir ?ekilde tarar
  • yüksek çözünürlükte hassas ölçümler yakalar
  • ek ekipman kullanmadan neredeyse s?n?rs?z uygulama imkan? sa?lar.

Hafif, h?zl? ve çok yönlü…

Eva avuçiçi 3D taray?calar aras?nda en popüleridir ve pazar?n?n lideridir. Güvenli kullan?ml? yap?sal ???k tarama teknolojisi temel al?narak, siyah ve parlak yüzeylere sahip nesneler de dahil olmak üzere hemen hemen her türlü nesneyi yakalamak için mükemmel bir bütün çözümdür.

Artec 3d Lazer Tarayici 1
Artec-3d-lazer-tarayici-1
Artec-3d-lazer-tarayici-2
Artec-3d-lazer-tarayici-7
Artec-3d-lazer-tarayici-3
Artec-3d-lazer-tarayici-4
Artec-3d-lazer-tarayici-5
Artec-3d-lazer-tarayici-6
Artec 3d Lazer Tarayici 1 Artec 3d Lazer Tarayici 2 Artec 3d Lazer Tarayici 7 Artec 3d Lazer Tarayici 3 Artec 3d Lazer Tarayici 4 Artec 3d Lazer Tarayici 5 Artec 3d Lazer Tarayici 6