0216 526 45 75 usel@usel.com.tr

Do?al Ta?, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuar?

8-burkh

23-26 A?ustos 2017 tarihinde ?stanbul Fuar merkezi’nde düzenlenecek olan Project Marble Eurasia,Do?al Ta?, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuar?’ndaki stand?m?zda yeni ürünlerimizi tan?taca??z. Ürünlerimizi yak?ndan tan?ma f?rsat? için sizleri bekliyor olaca??z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *