0216 526 45 75 usel@usel.com.tr

This is custom heading element

Maksimum kalitede testere ve frezeli birlikte i?leme fark?n? STORMA CNC 5 eksenli Makinam?z ile siz de hissedin!

STORMA CNC 5 eksen mermer granit köprü kesim makinalar? Monoblok gövdeye ve rijit bir yap?ya sahiptir. Bu sayede titre?imsiz ve yüksek h?zl? düz kesim, dairesel kesim, çarpraz (basamak) kesim, frans?z balkonu mermere otomatik servo ile 45 derece girerek aç?l? kesim, profil tarama i?lemleri ve Freze özelli?i…

Ürün katalo?umuzu indirin
Cnc Kopru Kesme Makinasi
Cnc-kopru-kesme-makinasi
Cnc-kopru-kesme-makinasi-56

Ayr?ca Freze ve Testere ile entegre çal??an DDX Easystone CAM yaz?l?m? altyap?s? ile mermere istenilen her türlü ?ekli vermenizde çözüm orta??n?z olmaktad?r. Digital CNC kontrol ünitesi ile yüksek kalitede elektriki ve mekanik ekipmanlarla donat?lm??t?r.

 • Renkli dokunmatik dijital ekranl? çok fonksiyonlu mobil operatör paneli
 • CNC Kontrol ünitesi, Tam Otomatik Programlama CAD dosyas? veri transferi ile 4-5 eksende otomatik kesim
 • 4.Eksen, 3600 kafa dönü?lü ile CAD dosyas?ndan veri aktar?m? ile dairesel ve diyagonal kesim
 • 5.Eksen Automatic 900 kenar profilleri i?leme yan kesme, tarama ve freze (rölyef)
 • ‘‘X’’ ekseninde 3500 mm, ‘‘Y’’ ekseninde  1900 mm net kesim alan?
 • Net cutting stroke of blade (X axis) is 3500  mm and Bridge cross travel (Y axis) is 1900 mm
 • 20 HP testere motoru ile 300-2900 rpm (6000 rpm opsiyonel) aras? devir ayar kontrolü ve Ĝ650 mm disk kullan?m? (opsiyonel)
 • Hidrolik Çal??ma Tablas? (standart)
 • Merkezi Ya?lama Sistemi
 • Cam yaz?l?m?
 • Frezeleme (standart)
 • El çark? (Opsiyonel)

Makine Boyutlar? 5850x2620x3500 mm
Kesme kafas? hareketi 3500 mm
Köprü hareketi 1900 mm
Testere Dikey Hareketi 300 mm
Hareket h?z? 15 m/dk
Yan Kesme ve Kenar Profili ??leme aç?s? (A ekseni) 90 derece
Kafa dönü?ü dairesel hareketi (C ekseni) 360 derece
Maksimum Testere Boyutu 650 mm
Testere Devri 300-2900 (6000) rpm (d/dk)
Testere Motoru Gücü 20 hp
Kesme Derinli?i 200 mm
Kurulu Güç 25 kW
Makine A??rl??? 5000 kg