0216 526 45 75 usel@usel.com.tr

Leasing

Tüm dünyada yat?r?mlar?n orta vadeli finansman?nda yayg?n olarak kullan?lan leasing, kurulu?lar?n her geçen gün artan i?letme sermayesi ihtiyaçlar?n? kar??lamada büyük avantajlar sa?lanmaktad?r. Leasing ile makine al?mlar?nda K.D.V %1 olarak devam etmektedir. Detayl? bilgi için bizimle ileti?ime geçiniz.

Yerli Makine Al?m?nda KOSGEB Deste?i

KOSGEB’den yerli makine al?mlar?na faizsiz kredi deste?i. KOSGEB’in yerli makine al?mlar?na verdi?i bu destekten firmam?zdan alaca??n?z bütün makinelerde yararlanman?z mümkün. Detayl? bilgi için bizimle ileti?ime geçiniz.

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5870/kosgebden-uretime-dev-katki-2016-yili-makine-techizat-kredi-faiz-destegi

usel-finans